Verrichtingen omzet hoe bereken je die?

Het klinkt net iets makkelijker dan het in de praktijk is.

De verrichtingen omzet is de omzet:
– inclusief niet afbehandelde patiënten
– exclusief techniek
– exclusief materiaalkosten die je volgens de NZA bij de verrichting mag declareren
– exclusief verrichtingen die eigenlijk kosten zijn

Verrichtingscodes die kosten zijn in 2024:

A20Behandeling onder algehele narcose
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
E98Materialen voor thuisbleken
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
F810AReparatie of vervanging van beugel categorie 1 tot en met 4
F902AToeslag extra kosten SARS-CoV-2
F902BToeslag extra kosten SARS-CoV-3
F902CToeslag extra kosten SARS-CoV-4
H21Kosten hechtmateriaal
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
J33Kosten implantaat
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en perimplantologische chirurgie
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
J001Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en perimplantologische chirurgie
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
J050Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
J057Kosten implantaat
R00Techniekkosten