Praktijkcases

Tandartspraktijk te Amsterdam

Deze tandartspraktijk heeft als speerpunt preventie. Uit de meters van MisW blijkt duidelijk dat de DPSI in 70% van de gevallen gemeten wordt en dat 25% van de patiënten een DPSI C heeft. Het aantal parodontiumstatussen en T-codes bleven echter ver achter bij het aantal patiënten met een gemeten zorgbehoefte.

Deze cijfers gaven aanleiding om dit met alle behandelaars eens te bespreken. De praktijkmedewerkers bleken het erg ingewikkeld vinden om uit te leggen waarom een parodontium status eens in de zoveel tijd echt noodzakelijk is. Na het bedenken hoe dit beter uitgelegd kon worden en het meer aandacht geven aan het belang van een goede parodontium status, kon de praktijk in MisW zien dat dit meer in evenwicht kwam.

Tandartspraktijk te Wolvega

In deze tandartspraktijk wordt een endo standaard onder cofferdam met nieuwe NiTi vijlen en microscoop behandeld. Uit de cijfers van MisW bleek dat er 384 wortelkanaalbehandelingen in 2015 gedaan werden,maar dat slecht 132 keer een cofferdam, 240 keer vijlen en 7 keer een microscoop werd gedeclareerd. In de drukke praktijk werd relatief veel vergeten te declareren.

Met MisW kan wekelijks een overzicht worden gemaakt van wortelkanaalbehandelingen zonder deze codes en kan beter gecontroleerd worden of het terecht is dat die er niet bij staan. De praktijkhouder verdiende de investering in MisW in de eerste maand al weer terug.

Deze cijfers gaven aanleiding om dit met alle behandelaars eens te bespreken. De praktijkmedewerkers bleken het erg ingewikkeld vinden om uit te leggen waarom een parodontium status eens in de zoveel tijd echt noodzakelijk is. Na het bedenken hoe dit beter uitgelegd kon worden en het meer aandacht geven aan het belang van een goede parodontium status, kon de praktijk in MisW zien dat dit meer in evenwicht kwam.

Tandartspraktijk te Groningen

In deze tandartspraktijk staat preventie hoog in het vaandel. Door de omvang van de praktijk is niet makkelijk meer terug te zien of tandartsen de neiging hebben om tandsteen ‘even’ bij de controle weg te halen, terwijl een uitgebreidere reiniging geïndiceerd is. MisW liet zien dat het preventiebeleid per tandarts in de praktijk sterk wisselde. Sommige tandartsen scoorden wel tandsteen bij alle molaarstreken maar stuurde nauwelijks patiënten naar de mondhygiënist. Eén mondhygiënist besteedde bijna 80% van haar tijd aan DPSI A patiënten. Door het signaleren van afwijkingen en verschillen in behandeling kon de praktijkhouder met de medewerkers in gesprek.

Na het doorspreken van de praktijkfilosofie om streng op de preventie te letten, kregen de patiënten weer meer aandacht voor hun preventie. De mondhygiëniste bleek bij nadere analyse hoofdzakelijk kinderen in Gewoon Gaaf te behandelen.

Zorg voor een slimmere en efficiëntere praktijk met de software van MisW