Instructie filmpjes over van MisW functies

Wat kan je met de dagstaat controle?

De dagstaat controle kan je vele euro’s aan gemiste omzet opleveren. Deze check laat zien welke patiënten volgens de agenda geweest zijn, maar waarbij in de kaart niets is opgeschreven. Dat kan voorkomen als zorgverleners een niet-declareerbare stap in een behandeling niet opschrijven, of wanneer de PAZB (Patient Afwezig Zonder Bericht) en C90 niet goed worden bij gehouden.

Maar vaak komt het voor dat men een hele behandeling vergeet te declareren.

Kijk hieronder hoe dat er uit ziet.

Hoe de benchmarks met een hoofdbehandelaar je extra inzicht geeft.

De hoofdbehandelaar is de tandarts die verantwoordelijk is voor het zorgplan van een patiënt. Maar natuurlijk werken er meer zorgverleners met een patiënt. De mondhygiënist en de preventie assistent nemen het preventieve deel voor hun rekening. Daarbij zijn ze wel afhankelijk van het doorsturen en motiveren door de tandarts-hoofdbehandelaar. Hoe dat bij jou in de praktijk gaat kan je zien in de benchmark ‘Preventie 18+ per hoofdbehandelaar.

Doe een declaratie check op code compleetheid: voorbeeld de endo

Als je langere of complexere behandelingen doet, is het makkelijk om codes te ‘vergeten’. MisW helpt je hierbij met een overzicht welke codes je bij een behandeling normaal gesproken in rekening brengt. Deze lijst kan je ook per praktijk aanpassen. Bijvoorbeeld als je geen microscoop hebt in de praktijk, dan zal je die code daarvoor ook nooit gebruiken.

Zie hieronder het filmpje dat uitlegt hoe MisW je dit eenvoudig laat controleren.

Oproepefficientie komen jouw patiënten wel regelmatig?

Dit is een handig overzicht voor praktijkhouder en praktijkmanager om te zien of de mensen die in een bepaalde maand terugverwacht worden, ook daadwerkelijk geweest zijn, of in iedergeval een afspraak hebben.

Declaratie controle staat de M03 wel op de juiste behandelaar?

Veel praktijken werken met preventieassistenten voor preventie en eenvoudig tandsteenverwijderen. Als dit in een zogenaamde combinatieafspraak gebeurt, dan moet je er op letten dat de verrichting bij de juiste behandelaar staat. We zien regelmatig dat de preventieafspraak per ongeluk op de naam van de tandarts wordt ingevoerd. Dat heeft natuurlijk flinke negatieve gevolgen voor de praktijk als dit op naam van de zzp-er is, die de verrichting niet zelf heeft uitgevoerd.

In MisW heb je een handige lijst om te zien bij welke patiënten dit mogelijk het geval is.

Effectiviteit van de M codes: klopt de geplande tijd met de berekende tijd

Een andere veelgebruikte declaratiecheck is het kijken of de geplande tijd in de agenda wel matcht met de berekende tijd. Dat is normaal gesproken zeer bewerkelijk, maar met MisW krijg je in één keer een overzicht van de geplande tijd in de agenda en de berekende aantallen M codes. Ook krijg je te zien of er een periodiek mondonderzoek is gedeclareerd. Zou kan je snel beslissen of je de behandelkaart nog een keer moet nalopen.